Who is Jewels of all kind?

I am Noortje Kuhlman. Or Eleonor for friends who find it too hard to pronounce the Dutch short. Teadrip catcher, with or without capitals, my name on social media. I live and work in the Netherlands but you’ll often find me in Castlerea, co.Roscommon, Ireland where I create most of my sculptures.

teadrip catcher

I started sculpting and painting when I was 4-6 years old (maybe even younger, I don’t recall). I wanted to create a beautiful world. Probably owned my first camera at 6, I still love to take pictures!
I learned to look at things in a different way. As a teenager I only created during some classes at High School (yes, I do remember the science course where I had to finish my sculptures instead of… ). I love to make music as well. I played the organ, mandolin and flute. Nowadays I only play the bodhrán.

I’ve made many bears, in all sizes. I used all kind of material, the real teddy bear material, felt, leather, cotton which I altered in a wooden look… Or I knitted a shawl. Then I made characters out of air dry clay. The last one I never finished in the “proper” way. Jim ended up as a ball player, transformed with a fabric hardener. I knitted his shirt, made him some trousers and a hat as well.

bearsIMG_5734jim

Fabric hardener? There are a few brands on the market. I prefer to work with Pretex© because it does not need an additive to make it work. How does it work? I soak the fabric into the fabric hardener and form it around a frame. I never know exactly how it will end up. It depends on the fabric I use, the drying time (summer or winter!).
I prefer not to use a hairdryer. I like the “overnight” dry, the natural way. When I think the sculpture is ready to be bronzed, I use different kinds of paint to get the natural bronzed look.

As my hands (and arms, clothes…) were always dirty with clay or paint it was obvious I didn’t wear that much jewellery. A friend asked me to take a jewellery class with her. Me? Jewellery? No way! But she was short on people attending her class so I went… the beginning of my jewellery making! As with my bears, characters and all other things I’ve made I just can’t make the same thing twice. That’s why I still love to make OOAK (One Of A Kind) jewellery. I like to make “different” things.  I use all kinds of material. Proper gem stones, polymer clay, silver, art clay silver, but also toys which I transform into jewellery.

tree of life with gem stones and silver wiretoysart clay silver with fused glasspolymer clay necklacesilver - Hong Kong mountain

Lately I started to paint porcelain. I just love this new art. Originally by the aboriginals from Australia, I’ve made my own dots. Sometimes really dotty, sometimes just a few dots…

green dots

Please feel free to ask any questions! You can write to
noortje @ jewelsofallkind.eu
Thank you!

Ik ben Noortje Kuhlman. Teadrip catcher, met of zonder hoofdletters, op social media. Ik woon en werk in Nederland maar je vindt me ook vaak in Castlerea, co.Roscommon, Ierland waar ik de meeste beelden maak. 

Ik begon met het maken van beelden en schilderen toen ik 4-6 jaar oud was (misschien zelfs wel jonger, dat kan ik me niet herinneren). Ik wil(de) een mooie wereld maken. Ik denk dat ik zo rond mijn 6e mijn eerste camera kreeg, ik maak nog steeds graag foto’s!
Ik leerde op een andere manier naar dingen kijken. Als teenager creëerde ik hoofdzakelijk tijdens bepaalde lessen op school (ik herinner me de natuurkundeles waar ik beelden afwerkte in plaats van… ). Ik maak ook graag muziek. I speelde orgel, mandoline and fluit. Tegenwoordig bespeel ik alleen nog de bodhrán (Ierse trom).

Ik heb vele beren in alle maten gemaakt. Ik gebruikte verschillende materialen, het echte teddybeerspul, vilt, leer, katoen dat ik veranderde zodat het op hout leek… Of ik breide een sjaal. Ik heb ook karakterpoppen gemaakt. De laatste pop heb ik nooit “echt” afgemaakt. Jim werd een jeu-de-boules-speler, getransformeerd met textielverharder. Ik breide hem een trui, naaide een broek en pet en zo mocht hij weer meedoen.

Textielverharder? Er zijn enkele merken op de markt. Ik heb een voorkeur voor Pretex© omdat deze als enige geen toevoegingen nodig heeft om er goed mee te kunnen werken. Hoe werkt zo’n textielverharder? Ik doop de stof in de verharder en vorm het dan rond een frame. Ik kan niet precies zeggen hoe iets er uiteindelijk uit komt te zien, dit ligt aan het soort stof en de droogtijd (zomer of winter!).
Ik gebruik liever geen haardroger. Ik houd van drogen op de natuurlijke wijze, een nachtje wachten, desnoods langer. Wanneer ik vind dat het beeld klaar is om te worden gebronsd gebruik ik verschillende kleuren acrylverf om de natuurlijke bronzen kleur te verkrijgen.

Mijn handen (en armen, kleren…) waren altijd wel vuil van de klei of de verf. Daarom droeg ik ook nauwelijks sieraden. Een vriendin vroeg of ik een sieradenworkshop wilde volgen. Wie? Ik? Sieraden? Echt niet! Zij kwam iemand tekort in haar workshop en dus ging ik… het begin van mijn sieradenlijn! Net als met mijn beren, karakterpoppen en alle andere dingen die ik gemaakt heb, kan ik gewoon niet twee keer hetzelfde maken. Daarom maak ik OOAK (unieke) sieraden. Ik maak graag aparte dingen, die niet iedereen heeft of maakt.  Ik gebruik verschillende materialen. Edelstenen, polymeerklei, zilver, art clay zilver, maar ik verander ook speelgoed in sieraden.

Enige tijd terug ben ik begonnen met het beschilderen van porselein. Ik houd van deze nieuwe kunst. Oorspronkelijk uitgevonden door de aboriginals in Australië, ik plaats mijn eigen stippen. Soms volgestipt, soms slechts enkele stippen…

Aarzel niet om vragen te stellen! Je mag schrijven naar
noortje @ jewelsofallkind.eu
Dank je wel!

bronzed statues, hand painted porcelain, OOAK jewellery and many many more!